Nominowani w konkursie Złote Wachlarze 2016

Gratulujemy wszystkim Nominowanym!

 

 

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Nominacja za kompleksowe działania na rzecz poszanowania praw cudzoziemców w Polsce. 

Więcej informacji...

Gmina Wrocław

Nominacja za działania nakierowane na integrację cudzoziemców w gminie Wrocław, w tym działania informacyjne, wspieranie integracji na rynku pracy, oraz promowanie postaw sprzyjających tolerancji.

Więcej informacji...

Stowarzyszenie Interkulturalni PL

Nominacja za aktywne działania na rzecz integracji migrantów w Krakowie oraz budowania przyjaznej polityki migracyjnej. 

Więcej informacji...

Urząd Miejski w Gdańsku

Nominacja za inicjowanie i wprowadzanie systemowych działań w Gdańsku wspierających kompleksowe podejście do integracji migrantów w Gdańsku. 

Więcej informacji...