Gmina Kraków

za program "Otwarty Kraków"

Gmina Wrocław

za realizację Strategii Dialogu Międzykulturowego

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

za konsekwentne zaangażowanie we wsparcie prawne i instytucjonalne migrantów i migrantek

Radio Tok FM

za stworzenie przestrzeni do debaty w obszarze migracji