Kapituła Konkursu Złote Wachlarze

Andrzej Drozd

Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej  

dr hab. Paweł Kaczmarczyk

Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Demografii), laureat Złotych Wachlarzy 2017 za wkład w budowanie i promowanie wiedzy w zakresie ekonomii migracji, propagowanie dyskursu na temat migracji w oparciu o fakty i rzetelne dane. 

Myroslava Keryk

Prezeska fundacji ,,Nasz Wybór'', migrantka, laureatka Złotych Wachlarzy 2015 w kategorii Osoba za nieoceniony wkład w budowanie dialogu pomiędzy Polakami i społecznością ukraińską w Polsce i wspieranie integracji społecznej.

dr hab. Witold Klaus

Profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, członek zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, członek Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, kryminolog i badacz migracji, laureat Złotych Wachlarzy 2018 za wkład w budowanie dialogu i partnerstwa oraz wsparcia prawnego i instytucjonalnego migrantów i migrantek.

Agnieszka Kosowicz

Laureatka Złotych Wachlarzy 2015 w kategorii Osoba za działania na rzecz promowania świadomości na temat procesów migracyjnych, budowania postaw sprzyjających otwartości i tolerancji oraz ułatwiania integracji migrantów, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet migrantek. Założycielka i prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne, wspierającej cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą.

Anna Potocka-Domin

Wiceprezeska Business Centre Club, dyrektorka Instytutu Interwencji Gospodarczych, ekspertka ds. CSR. Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji idei CSR: udział w debatach publicznych, w gremiach konsultacyjnych, publikacje. Jest m.in. członkiem jury konkursu „Dobroczyńca Roku” i „Barwy Wolontariatu” oraz Rady Programowej „Wolontariatu Biznesu”. W latach 2009-2010 roku reprezentowała BCC w rządowym Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Gospodarki.

Anna Rostocka

Dyrektorka biura Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) w Polsce. Kwestiami migracyjnymi zajmuje się od wielu lat. Od 2004 roku kieruje Biurem IOM w Warszawie, przygotowując i nadzorując realizację projektów migracyjnych między innymi w zakresie integracji migrantów, poszanowania i promocji praw człowieka w kontekście migracji, przeciwdziałania handlowi ludźmi, zapobiegania i zwalczania nieregularnej migracji. Przewodnicząca Kapituły Konkursu Złotych Wachlarzy.

Krystyna Starczewska

Pedagożka. Dyrektorka Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. Twórczyni  Zespołu Szkół ,,Bednarska’'. Laureatka pierwszej edycji Konkursu Złote Wachlarze w kategorii Osoba za wieloletnie, stałe i konsekwentne zaangażowanie w tworzenie środowiska szkolnego wspierającego integrację dzieci migranckich przebywających w Polsce, w szczególności zwiększanie ich szans edukacyjnych oraz szeroko rozumianej integracji szkolnej.