Kapituła Konkursu Złote Wachlarze

Myroslava Keryk

Prezeska fundacji ,,Nasz Wybór'', migrantka, laureatka Złotych Wachlarzy 2015 w kategorii Osoba za nieoceniony wkład w budowanie dialogu pomiędzy Polakami i społecznością ukraińską w Polsce i wspieranie integracji społecznej.

Agnieszka Kosowicz

Laureatka Złotych Wachlarzy 2015 w kategorii Osoba za działania na rzecz promowania świadomości na temat procesów migracyjnych, budowania postaw sprzyjających otwartości i tolerancji oraz ułatwiania integracji migrantów, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet migrantek. Założycielka i prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne, wspierającej cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą.

Andrzej Malinowski

Od 2001 roku Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce. Andrzej Malinowski pracował w administracji rządowej, był m.in. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki. Do najważniejszych osiągnięć zawodowych w administracji rządowej zalicza współtworzenie koncepcji i organizowanie Ministerstwa Gospodarki, które wciąż działa w wypracowanym przez niego kształcie.

Anna Potocka-Domin

Wiceprezes Business Centre Club, dyrektor Instytutu Interwencji Gospodarczych, ekspert ds. CSR. Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji idei CSR: udział w debatach publicznych, w gremiach konsultacyjnych, publikacje. Jest m.in. członkiem jury konkursu „Dobroczyńca Roku” i „Barwy Wolontariatu” oraz Rady Programowej „Wolontariatu Biznesu”. W latach 2009-2010 roku reprezentowała BCC w rządowym Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Gospodarki.

Anna Rostocka

Dyrektor biura Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) w Polsce. Kwestiami migracyjnymi zajmuje się od wielu lat. Od 2004 roku kieruje Biurem IOM w Warszawie, przygotowując i nadzorując realizację projektów migracyjnych między innymi w zakresie integracji migrantów, poszanowania i promocji praw człowieka w kontekście migracji, przeciwdziałania handlowi ludźmi, zapobiegania i zwalczania nieregularnej migracji. Przewodnicząca Kapituły Konkursu Złotych Wachlarzy.

Krystyna Starczewska

Pedagog. Dyrektor Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. Twórczyni  Zespołu Szkół ,,Bednarska’'. Laureatka pierwszej edycji Konkursu Złote Wachlarze w kategorii Osoba za wieloletnie, stałe i konsekwentne zaangażowanie w tworzenie środowiska szkolnego wspierającego integrację dzieci migranckich przebywających w Polsce, w szczególności zwiększanie ich szans edukacyjnych oraz szeroko rozumianej integracji szkolnej.

La Duc Trung

Wiceprzewodniczący Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce, pierwszy zastępca przewodniczącego Instytutu Nauki i Kultury Wietnamskiej. Aktywnie działa na rzecz społeczności migranckiej w Polsce, członek Komisji Dialogu Społecznego działającej przy U.M. st. Warszawy oraz prowadzonej przez IOM Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji.