Kapituła Konkursu Złote Wachlarze

dr hab. Paweł Kaczmarczyk

Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Demografii), laureat Złotych Wachlarzy 2017 za wkład w budowanie i promowanie wiedzy w zakresie ekonomii migracji, propagowanie dyskursu na temat migracji w oparciu o fakty i rzetelne dane. 

Myroslava Keryk

Prezeska fundacji ,,Nasz Wybór'', migrantka, laureatka Złotych Wachlarzy 2015 w kategorii Osoba za nieoceniony wkład w budowanie dialogu pomiędzy Polakami i społecznością ukraińską w Polsce i wspieranie integracji społecznej.

Agnieszka Kosowicz

Laureatka Złotych Wachlarzy 2015 w kategorii Osoba za działania na rzecz promowania świadomości na temat procesów migracyjnych, budowania postaw sprzyjających otwartości i tolerancji oraz ułatwiania integracji migrantów, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet migrantek. Założycielka i prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne, wspierającej cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą.

Andrzej Malinowski

Od 2001 roku Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce. Andrzej Malinowski pracował w administracji rządowej, był m.in. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki. Do najważniejszych osiągnięć zawodowych w administracji rządowej zalicza współtworzenie koncepcji i organizowanie Ministerstwa Gospodarki, które wciąż działa w wypracowanym przez niego kształcie.

Anna Potocka-Domin

Wiceprezes Business Centre Club, dyrektor Instytutu Interwencji Gospodarczych, ekspert ds. CSR. Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji idei CSR: udział w debatach publicznych, w gremiach konsultacyjnych, publikacje. Jest m.in. członkiem jury konkursu „Dobroczyńca Roku” i „Barwy Wolontariatu” oraz Rady Programowej „Wolontariatu Biznesu”. W latach 2009-2010 roku reprezentowała BCC w rządowym Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Gospodarki.

Anna Rostocka

Dyrektor biura Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) w Polsce. Kwestiami migracyjnymi zajmuje się od wielu lat. Od 2004 roku kieruje Biurem IOM w Warszawie, przygotowując i nadzorując realizację projektów migracyjnych między innymi w zakresie integracji migrantów, poszanowania i promocji praw człowieka w kontekście migracji, przeciwdziałania handlowi ludźmi, zapobiegania i zwalczania nieregularnej migracji. Przewodnicząca Kapituły Konkursu Złotych Wachlarzy.

Krystyna Starczewska

Pedagog. Dyrektor Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. Twórczyni  Zespołu Szkół ,,Bednarska’'. Laureatka pierwszej edycji Konkursu Złote Wachlarze w kategorii Osoba za wieloletnie, stałe i konsekwentne zaangażowanie w tworzenie środowiska szkolnego wspierającego integrację dzieci migranckich przebywających w Polsce, w szczególności zwiększanie ich szans edukacyjnych oraz szeroko rozumianej integracji szkolnej.

Kamil Wyszkowski

Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland