Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)

Biuro w Warszawie

ul. Mariensztat 8

Tel. (22) 53 89 103

E-mail: iomwarsaw@iom.int