Idea i cel konkursu Złote Wachlarze

  

 

Dlaczego powstał konkurs Złote Wachlarze?

Mobilność ludzka stała się jedną z charakterystycznych cech współczesnych społeczeństw. Ponad 240 milionów ludzi na świecie to migranci. W obecnej sytuacji międzynarodowej, tematyka migracyjna oraz kwestia wspierania integracji migrantów nabiera szczególnego znaczenia. 

Migracje to wachlarz ludzkich doświadczeń – życiowych wyborów, zysków i strat związanych z emigracją. To także wachlarz wyzwań, związanych chociażby z integracją imigrantów, oraz wachlarz korzyści - ekonomicznych, społecznych czy kulturalnych.

Liczba imigrantów w Polsce jest wciąż niewielka, jednak systematycznie wzrasta. W polskich firmach przybywa cudzoziemskich pracowników, a na uczelniach zagranicznych studentów. Jak w pełni wykorzystać potencjał, jaki niosą ze sobą migranci i sprostać wyzwaniom związanym z integracją migrantów ze społeczeństwem polskim? Przede wszystkim poprzez podejmowanie szerokiego wachlarza działań służących odpowiedniemu przygotowaniu zarówno instytucji i społeczeństwa do przyjęcia migrantów, jak również wspieraniu samych migrantów w przystosowaniu się do życia w nowym kraju i nowej kulturze.

Konkurs Złote Wachlarze powstał po to, aby uhonorować tych, którzy takie działania w Polsce już podejmują i tym samym przyczyniają się do budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami.

Celem konkursu jest wyróżnienie Osoby oraz Instytucji, które w szczególny sposób przyczyniają się do wspierania integracji migrantów w Polsce, stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje lub budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami.

Kiedy przyznawana jest nagroda w konkursie Złote Wachlarze?

Statuetka Złotych Wachlarzy przyznawana jest w grudniu podczas uroczystej Gali Złotych Wachlarzy.

Kto jest organizatorem konkursu Złote Wachlarze?

Konkurs Złote Wachlarze organizowany jest przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM).