Khedi Alieva

za działania na rzecz integracji migrantów i migrantek w lokalnych społecznościach

Anna Dąbrowska

za przeciwdziałanie dyskryminacji i promocję tolerancji i otwartości wobec migrantów i migrantek

Witold Klaus

za wkład w budowanie partnerstwa i dialogu oraz wsparcia prawnego i instytucjonalnego migrantów i migrantek

Michał Wysłocki

za działania promujące uregulowane migracje zarobkowe w sektorze biznesu